Điều khoản sử dụng

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Plyconcept hoặc bên thứ ba cấp phép cho Plyconcept.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của Plyconcept. Plyconcept là nhãn hiệu đã được đăng kí thương hiệu và đang trong thời gian có giấy xác nhận chính thức.